Calculate Volume Using Horizontal Method

Metoden er basert på horisontale hjelpesnitt lagt horisontalt gjennom den masse som skal beregnes. På grunnlag av hjelpesnittene beregnes det en gjennomsnittsflate midt mellom disse, og denne gjennomsnittsflaten gjelder for beregning for hele høyden.

> MOUS_ICO Meny: Landskap > Mengder> Beregn volum etter horisontalmetoden

MOUS_ICO Verktøylinje: Mengder: Beregn volum etter horisontalmetoden

Next topic: Draw Quantity List